Reklama
kutno.com.pl
TvKutno
Sonda
Czy skorzystałeś już ze środków pochodzących z Unii Europejskiej ?
 
Goście Online
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej Drukuj
Redaktor: Administrator   


 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środkow Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

 

Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A.
zaprasza do udziału w projekcie  „Mój sposób na biznes”

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 październik 2009 r. – 31 maj 2011 r.
CEL PROJEKTU: Stworzenie w okresie 20 m-cy (od 01.10.2009 r do 31.05.2011 r) wśród kobiet i mężczyzn, w tym zwłaszcza u kobiet, jako tej grupy, która jest w szczególnej sytuacji na rynku pracy odpowiednich warunków niezbędnych dla rozwoju w powiecie kutnowskim przedsiębiorczości, poprzez kompleksową pomoc szkoleniowo-doradczą i finansową, niezbędną do założenia własnej firmy.

Termin rekrutacji: W połowie października br.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU: osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej tj. bezrobotni, nieaktywni zawodowo, zatrudnieni (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu), zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu kutnowskiego. W  projekcie weźmie udział 20 uczestników zwanych Beneficjentami Pomocy (w tym: 12 kobiet i 8 mężczyzn), z czego minimum 50% (10osób) stanowić będą osoby w wieku powyżej 45 roku życia.
Priorytetowo traktowane będą także:
- osoby do 25 roku życia,
- osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańcy do miast 25 tyś. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą,
- kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12m-cy w ciągu ostatnich 2 lat,
- osoby niepełnosprawne (osoby niepełnosprawne, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 776, z poz. zm.).
 
FORMY WSPARCIA DLA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH PROJEKTU:

  • szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej dla 20 osób w wymiarze 80godz,.
  • doradztwo indywidualne dla 20 osób w wymiarze 4 godz. na osobę,jednorazowe wsparcie finansowe dla 18 osób w wysokości do 40.000 zł na osobę,
  • podstawowe finansowe wsparcie pomostowe dla 18 osób w wysokości 1100 zł/m-c przez okres 6 m-cy,
  • przedłużone finansowe wsparcie pomostowe dla 12 osób w wysokości maksymalnie 1100 zł/m-cy przez kolejne 6 m-cy,
  • zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miasta Kutna,
  • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.Informacje w sprawie projektu "Mój sposób na biznes” można uzyskać pod numerem telefonu: 024/355-74-50;
 e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Zapraszamy do Biura Projektu znajdującego się na II piętrze – siedziba Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., ul. Wyszyńskiego 11 (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości).

 

Metryka dokumentu:

nazwa dokumentu: Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

osoba, która wytworzyła informację: Izabela Domżał - Wiśniewska
osoba, która wprowadziła informację:
Izabela Domżał - Wiśniewska
data wytworzenia informacji: 01.10.2009 r.
czas udostępnienia informacji:
01.10.2009 r.

data ostatniej aktualizacji: 01.10.2009 r. .

 

 

                                                           

      Realizator Projektu                                          

 
« poprzedni artykuł